De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

 

Indien u hiervan gebruik wilt maken, gelieve dit via mail mee te delen.

Vul het formulier in dat bijgevoegd is bij de levering ‘herroepingsrecht’ en stuur de goederen in originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, voorzien van alle etiketten en labels, voldoende gefrankeerd naar:

Gifts and Things
Lange Pennincstraat 43
2800 Mechelen

Opgelet ! De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper.
Opgelet ! Een franco retourzending wordt onder geen enkele voorwaarde aangenomen.

Opgelet ! Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Daarmee bedoelen wij maatwerk, gepersonaliseerde producten.

Opgelet ! Het retourrecht geldt niet voor aankopen die gebeuren onder de vorm van B2B. Aankopen aangekocht door een businessklant worden niet geretourneerd.